Välkommen till
Kungsfors Köpcenter

 Kontaktuppgifter

Uthyrning - Hans-Erling Andersson 0705 695101 mail till Hans-Erling

Uthyrningsvillkor, ekonomi och förvaltning m m - Erik Andreassen 0707 615080
mail till Erik